Udržitelnost a společenská odpovědnost

Udržitelnost a společenská odpovědnost jsou hlavními oblastmi naší firemní strategie. Náš plán do roku 2030 s názvem „Good Times from a Good Place“ se skládá ze čtyř pilířů, které se zabývají všemi aspekty našeho podnikání: Ochrana půdy, Úcta k lidem, Koloběh výroby a Zodpovědná konzumace. Každý z těchto pilířů si klade ambiciózní cíle na podporu inovací, diferenciaci značek a přilákání nových, talentovaných tváří.

Ochrana půdy

Všechny naše produkty v sobě nesou charakter země, ve které vznikají. S tím je spojená i péče o půdu, protože právě příroda nám dává ty nejdůležitější ingredience potřebné pro vznik našich ikonických produktů s jejich nezaměnitelnou chutí. Spolu s našimi partnery a dodavateli pečujeme o každý kus země a jeho biologickou rozmanitost, rozvíjíme standardy udržitelného zemědělství a reagujeme na změny klimatu tak, abychom zajistili kvalitní zdroje pro nás i další generace.

Úcta k lidem

Lidé jsou základem všeho, co v Pernod Ricard vytváříme. Dle našeho hesla ‘Créateurs de convivialité` respektujeme rozmanitost, podporujeme spravedlnost a chováme úctu ke všem zaměstnancům i partnerům.

Koloběh výroby

Uvědomujeme si omezenost některých zdrojů a minimalizujeme jejich plýtvání. Ve všech krocích naší výroby tak uplatňujeme 5 klíčových zásad: přehodnoťte, omezte, znovu použijte, recyklujte a respektujte. Ve výrobním závodě v Karlových Varech jsme zavedli komplexní systém třídění. Každý rok zde recyklujeme více než 98 % všech vyprodukovaných odpadů. Stejně důmyslný systém funguje i v našich kancelářích.

Zodpovědná konzumace

Naše produkty hrají ve společnosti velmi cennou roli – sbližují a přinášejí nevšední zážitky a radost ze života. Protože ale ctíme společenskou odpovědnost, aktivně bojujeme proti nadměrné konzumaci, soustředíme se na osvětu mezi našimi zákazníky a spotřebiteli a učíme je umět se zodpovědně rozhodovat. Spolu s našimi partnery realizujeme řadu projektů zaměřených na minimalizaci negativních dopadů nadměrné konzumace alkoholu.