Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je jednou z hlavních oblastí firemní strategie společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Dlouhodobě se soustředíme na osvětu mezi našimi zákazníky a spotřebiteli, ochranu životního prostředí a rozvoj společenského, kulturního a sociálního života v oblastech, kde působíme. 

platform-cs

Zodpovědná konzumace

Společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka se řídí vlastním Kodexem komerční komunikace. Dále je členem Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL), která prostřednictvím platformy Pij s rozumem realizuje řadu projektů zaměřených na minimalizaci negativních dopadů nadměrné konzumace alkoholu (např. prevence řízení pod vlivem alkoholu, zvýšení povědomí o nebezpečí alkoholu v těhotenství, osvěta mezi mladistvými a jejich rodiči atd.).

Jako člen UVDL jsme signatářem etického kodexu, který stanovuje výrobcům alkoholu přísnější etická pravidla podnikání než současná česká legislativa a řídí se kodexem Rady pro reklamu. Nad rámec svých povinností jsme umístili na zadní etiketu Becherovky i všech našich ostatních značek varovné označení pro těhotné ženy.

Jednou z vlastních aktivit, které realizujeme na podporu zodpovědné konzumace alkoholu, je projekt Responsible Parties. Projekt probíhá v hudebních klubech a na diskotékách a jeho úkolem je informovat mladé lidi a studenty o zásadách zodpovědného pití alkoholu. Další pravidelnou aktivitu představuje Responsib´All Day, neboli den věnovaný osvětě a vzdělávání zaměstnanců. Pořádá se vždy ve stejný den ve všech pobočkách Pernod Ricard a jeho program je zaměřený na prevenci a samoregulaci.

Responsiball day 2012

Mobilní aplikace Wise Drinking

V roce 2014 vyvinula skupina Pernod Ricard mobilní aplikaci s názvem „Wise Drinking“. Spotřebitelé si díky ní mohou jednoduše vyhodnotit konzumaci alkoholických nápojů. Stačí, když do aplikace zadají následující data:

  • typy alkoholických nápojů (pivo, víno, tvrdý alkohol)
  • množství zkonzumovaného alkoholu
  • váha, věk a pohlaví

Aplikace díky lokalizačnímu systému údaje vyhodnotí dle místních zákonů a doporučí konzumentovi vhodný dopravní prostředek. Konzumaci alkoholu navíc umožňuje zaznamenávat a analyzovat i dlouhodobě (až po dobu čtyř týdnů). Aplikace „Wise Dirinking“ pro iOS a Android je dostupná ve 37 jazycích, včetně češtiny a slovenštiny. Zdarma si ji můžete stáhnout na: www.wise-drinking.com.

Politika Integrovaného systému managementu (IMS)

Naše společnost vyrábí a poskytuje výrobky a služby nejvyšší kvality, při zachování tradice firmy Jan Becher – Karlovarská Becherovka v péči o své zákazníky. Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců, na bezpečnost našich výrobků a na šetrný přístup k životnímu prostředí. Více informací zde

Ochrana životního prostředí

Neustále se soustředíme na to, aby naše činnost co nejméně zatěžovala životní prostředí. Celá společnost je již od roku 2008 certifikována podle mezinárodní normy ISO 14001:2004 – Systém environmentálního managementu. Mezinárodními standardy se řídíme i v oblasti řízení kvality, bezpečnosti práce a bezpečnosti výrobků. V rámci ochrany životního prostředí se zaměřujeme především na:

Třídění odpadů a předcházení jejich vzniku

Ve výrobním závodě v Karlových Varech jsme zavedli komplexní systém třídění odpadů. Každý rok zde recyklujeme více než 98 % všech vyprodukovaných odpadů. Stejně důmyslný systém funguje i v našich kancelářích.

Ochrana ovzduší a vod

Zaměřujeme se na minimalizaci spotřeby energií, které vedou k přímé či nepřímé emisi skleníkových plynů. Každoročně nastavujeme konkrétní cíle pro snižování spotřeby energií a v rámci plánu investic podporujeme projekty, které k nim vedou. V našem výrobním závodě jsme zavedli moderní způsob čištění, který zajišťuje minimální spotřebu vody, a tím i minimální produkci odpadních vod.

Havarijní připravenost při zacházení s chemickými látkami

Během výroby zachází naši pracovníci s hořlavinami I. a II. třídy, které by při případném úniku do prostředí mohly způsobit škody. Ve všech částech výrobního závodu jsou proto instalované bezpečnostní systémy – záchytné a havarijní jímky, detektory lihových par, protipožární a protivýbušná zařízení apod. Ty v případě úniku chemických látek zajistí, aby životní prostředí nebylo nijak ohroženo. Celý systém je pravidelně ověřován a hodnocen.

Používání obalových materiálů šetrných k životnímu prostředí

Při navrhování obalů našich výrobků dbáme na volbu materiálů, jejichž recyklace je co nejjednodušší. Používáme snadno recyklovatelné skleněné lahve a dárková balení vyrábíme pouze z jednoho materiálu. Zpětný odběr obalů, které naše společnost uvádí na trh nebo do oběhu, je zajištěn v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech. O celý proces se stará autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

Obsah publikovaný na této stránce je určen pouze osobám starším 18 let.

V naší společnosti dbáme na zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu - více na www.pijsrozumem.cz, a proto uživateli našich stránek mohou být pouze osoby starší 18 let.

Prosíme uveďte Vaš VĚK, děkujeme.