Hodnoty a firemní kultura

Základními pilíři společnosti jsou prémiové produkty našeho portfolia, a především naši zaměstnanci a tým, který tvoří. Všichni zaměstnanci Pernod Ricard jsou zároveň hrdými ambasadory, kteří společně ctí naše hodnoty – vstřícnost, podnikavost a odpovědnost.

Naše hodnoty

Jsme vstřícní a přátelští nejen k sobě samým, ale i ke svému okolí.  Přátelská a uctivá atmosféra přispívá nejen k dosahování našich cílů, ale i k tomu, aby byl svět pro nás všechny lepším a příjemnějším místem k životu.

Jsme podnikaví a přijímáme každou výzvu, která se nám postaví do cesty. Jako světová dvojka míříme stále výš k dosažení našeho cíle stát se lídrem na trhu s víny a destiláty. K tomu přispívá i náš decentralizovaný styl vedení, který nám všem dává prostor pro inovace a udržitelný růst.

Jsme zodpovědní a respektujeme jeden druhého i naše okolí. Dbáme na to, aby každý z nás dodržoval pravidla etiky, jednal transparentně a s úctou k naší planetě.