Hodnoty a firemní kultura

Síla společně sdílených hodnot

„Jedinečná a celosvětově sdílená kultura Pernod Ricard umožnila impozantní růst naší společnosti, aniž by přitom musela slevit ze svých klíčových hodnot. Dodržování těchto hodnot a principů nám dává reálnou konkurenční výhodu a na jméno Pernod Ricard ‘Créateurs de convivialité` (“Tvůrci pohostinnosti”) můžeme být všichni právem hrdí.”

                                                                                               Patrick Ricard a Pierre Pringuet 

Ricard_Pringuet_compressed

Naše hodnoty

V rámci skupiny Pernod Ricard a tedy i ve společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka ctíme následující hodnoty:

Vstřícnost a jednoduchost

Své zaměstnance vedeme k tomu, aby byli vstřícní, otevření, srdeční a přátelští. Platí to jak pro vztahy uvnitř firmy, tak při styku s odběrateli a veřejností. Přátelská a zároveň uctivá atmosféra je naší prioritou.

Podnikavost

Decentralizovaný model rozhodování, který uplatňuje skupina Pernod Ricard, podporuje jedinečným způsobem podnikatelského ducha. Zaměstnanci jsou přirozeně motivováni k iniciativnímu přístupu a navíc jsou přímo zainteresováni na finanční výkonnosti celé skupiny.

Čestnost

Dbáme na to, aby všichni zaměstnanci dodržovali pravidla etiky a transparentního chování. Akcionáři, zákazníci a spotřebitelé se tak mohou spolehnout na pravdivost poskytovaných informací, vynikající kvalitu výrobků a zodpovědný přístup ke svému okolí.

Odpovědnost

Zaměstnanci dodržují interní firemní pravidla a vždy jednají v zájmu společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Smysl pro etiku s důrazem na respekt a transparentnost by měl být u všech zaměstnanců skupiny Pernod Ricard samozřejmostí.

Jednotná kultura

K utváření firemní kultury slouží řada interních akcí a zejména vlastní vzdělávací program. Jeho cílem je nejen představení společnosti novým zaměstnancům a šíření kultury Pernod Ricard, ale také podpora zaměstnanců, rozvoj jejich klíčových kompetencí a sdílení vlastních osvědčených postupů. Pocit příslušnosti k firemní kultuře, v níž všichni zaměstnanci jednají jako podnikatelé a reprezentanti, má velký podíl na celkovém úspěchu společnosti.  

Obsah publikovaný na této stránce je určen pouze osobám starším 18 let.

V naší společnosti dbáme na zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu - více na www.pijsrozumem.cz, a proto uživateli našich stránek mohou být pouze osoby starší 18 let.

Prosíme uveďte Vaš VĚK, děkujeme.