Bar Academy Premium se zaměří na sociální sítě

Společnost Jan Becher Pernod Ricard se vzdělávání barmanů pod hlavičkou Bar Academy věnuje již jedenáctým rokem. Kromě základní Bar Academy Absolvent, která rozvíjí teoretické i praktické základy mixologie, a Bar Academy Elite, jejíž semináře vedou světové barmanské osobnosti, v minulosti organizovala také Bar Academy Premium. Ta se nyní vrací, ale v nové, výrazně aktualizované podobě. „Ve své době byla Bar Academy Premium přirozenou nástavbou na Bar Academy Absolvent. Studenti v rámci ní pracovali s prémiovými produkty a věnovali se poměrně detailně managementu a marketingu baru. Jako modelovou situaci například řešili otevření nového podniku. Doba se ale posunula. Vyšší řady našich produktů probíráme již v rámci Bar Academy Absolvent, a tak jsme se nástavbovou Bar Academy Premium rozhodli transformovat. Zaměříme se vždy na jedno aktuální téma a probereme ho do hloubky. Pro začátek jsme si vybrali digitální svět, jelikož komunikace na sociálních sítích v současné době tvoří nezbytnou součást marketingu každého podniku,“ říká Vlastimil Fau, manažer rozvoje pro on-trade, jenž má ve společnosti Jan Becher Pernod Ricard projekt Bar Academy na starost.

Bar Academy Premium na téma Digitální svět se do konce tohoto roku uskuteční dvakrát, další kurzy budou následovat v příštím roce. V novém pojetí dostala podobu pětihodinového odpoledního bloku sestávajícího ze tří prezentací. Před studenty nejprve předstoupí Vlastimil Fau s úvodní přednáškou věnovanou v obecnější rovině marketingu podniku s důrazem na komunikaci s hosty. Poté jej v roli mluvčího vystřídá digital manažer společnosti Jan Becher Pernod Ricard Jaroslav Haž, jenž shrne aktuální data týkající se českého on-line prostředí, zmíní oblasti, na které je dobré se při komunikaci na sociálních sítích zaměřit, poradí, jak pracovat s různými cílovými skupinami, a samozřejmě uvede i celou řadu konkrétních příkladů. Závěrečnou přednášku zasvěcenou detailním informacím z prostředí Facebooku a Instagramu povede Ing. Daniel Kafka, digitálním světem protřelý majitel agentury Fragile media, o němž se dá směle prohlásit, že stál u zrodu českého internetu. Účastníci kurzu se v jeho podání mohou těšit na přehled novinek, nástrojů, mechanik a případových studií, jak pracovat s cílením, načasováním, plánováním a vyhodnocováním komunikace na sociálních sítích.

Kapacita kurzů zasvěcených digitálnímu prostředí je omezena na 20 osob. Určeny jsou pro všechny, kdo mají s komunikací podniků co do činění, což mohou být barmani, manažeři i další pověřené osoby. „Možnost zúčastnit se Bar Academy Premium budou mít v první řadě zástupci našich spřátelených podniků. V případě zájemců takzvaně z ulice je cena kurzu stanovena na 2000 Kč,“ dodává Vlastimil Fau. Další informace o vzdělávacím bloku na téma Digitální svět budou průběžně k dispozici na Facebooku Jan Becher Pernod Ricard – Bar Academy.

 

         

BYLO VÁM 18 LET?