Přehled nejdůležitějších událostí ke dni 7. 5. 2020

Přehled nejdůležitějších událostí ke dni 7. 5. 2020

An overview of the most important news as of May 7, 2020

 

Od 25. května by mohly být povoleny hromadné akce s účastí do 500 lidí.

From 25 May, mass events with up to 500 people could be allowed.

Bez roušek by mohli lidé chodit ven od poloviny června. Povinnost zakrývat si dýchací cesty by ale nadále platila v MHD nebo v obchodech.

People could be allowed to go out from mid-June without face masks. However, the obligation to cover the nose and mouth will continue to apply in public transport or in shops.

Povinné nošení roušek na veřejnosti bude nutné znovu zvažovat na podzim a v zimě, kdy přijdou respirační virózy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to napsal na svém Twitteru. 

Mandatory wearing of face masks in public places will need to be reconsidered in the fall and winter when respiratory viruses come. Minister of Health Adam Vojtěch wrote this on his Twitter.

Od 25. května budou pro návštěvy otevřeny nemocnice či domovy pro seniory, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

From May 25, hospitals or homes for the elderly will be open for visitors, said Health Minister Adam Vojtěch.

Firmy s poklesem tržeb alespoň o 30 procent by si mohly za červen až srpen snížit sociální odvody. Vyměřovací základ by jim klesl o 80 procent, navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Companies with a decline in sales of at least 30 percent could reduce social security payments in June-August. The assessment base would fall by 80 percent, the Ministry of Labor and Social Affairs suggested.

Vláda schválila odměny pracovníkům v sociálních službách. Podle druhu práce a rizika nákazy by měli dostat 10 tisíc, 20 tisíc nebo 40 tisíc korun.

The government approved remuneration for social workers. Depending on the type of work and the risk of infection, they should receive 10 thousand, 20 thousand or 40 thousand crowns.

Vláda připravuje druhou část projektu takzvané chytré karantény. Zapojena do ní bude aplikace eRouška nebo sdílení polohy prostřednictvím aplikace Mapy.cz.

The government is preparing the second part of the so-called smart quarantine project. The eRouška application or location sharing via the Mapy.cz application will be involved in it.

 

Obsah publikovaný na této stránce je určen pouze osobám starším 18 let.

V naší společnosti dbáme na zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu - více na www.pijsrozumem.cz, a proto uživateli našich stránek mohou být pouze osoby starší 18 let.

Prosíme uveďte Vaš VĚK, děkujeme.