Dovolujeme si Vás v rámci této aktuality bychom informovat o novinkách v pracovněprávní oblasti, konkrétně tedy o dalších změnách překážek v práci.

Dovolujeme si Vás v rámci této aktuality bychom informovat o novinkách v pracovněprávní oblasti, konkrétně tedy o dalších změnách překážek v práci.

V rámci včerejšího jednání schválila vláda (podle svého vyjádření) finální podobu programu na podporu zaměstnanosti, tzv. programu Antivirus. Ve vztahu k původně avizovaným informacím (viz naše předchozí aktualita na toto téma níže) opět došlo k několika změnám.

MPSV, gestor daného programu, v deklarované snaze program zjednodušit, nově rozdělil scénáře jednotlivých překážek v práci (a s nimi spojených nároků zaměstnanců a zaměstnavatelů) do dvou skupin, a to na:

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu přímo v důsledku krizových opatření,

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID-19.

Prozatím byly zveřejněny pouze základní informace, přičemž detailní přehled podmínek čerpání příspěvků z programu Antivirus by měl být obsažen v metodice MPSV. Ta by měla být k dispozici v nejbližších dnech (neboť program by měl být spuštěn 06. dubna 2020). V současné době dostupné informace jsou tak opět spíše orientačního charakteru, kdy velké množství klíčových aspektů stále zůstává nevyjasněno.

Pro přehlednost přikládáme strukturovanou tabulku, kde jsou dané informace shrnuty a která kombinuje informace z tabulky uvedené na webu MPO a newsletteru zveřejněného MPSV (tabulku přikládáme k této aktualitě.

Ve vztahu k maximálním částkám nebylo výslovně uvedeno, zda se jedná o náklad na jednoho zaměstnance či o maximální částku, která bude měsíčně poskytnuta jednomu zaměstnavateli (bez ohledu na počet dotčených zaměstnanců). Z nově zveřejněné tabulky a newsletteru to, na rozdíl od předcházející tabulky zveřejněné MPO, kterou jsme Vám zasílali v rámci předcházející aktuality, totiž nevyplývá. Nicméně, vzhledem k výši daných částek a nově zahrnuté, částečné kompenzaci odvodů lze však předpokládat, že by se skutečně mělo jednat o maximální výši kompenzace na jednoho zaměstnance.

V souvislosti s přiloženou tabulkou je třeba zdůraznit, že zejména rozsah skutečností, které bude muset zaměstnavatel doložit bude s vysokou pravděpodobností širší – a to i s ohledem na skutečnost, že jako podmínku pro výplatu příspěvku MPSV uvádí striktní dodržování zákoníku práce.

 

 

 

 

 

 

 

Obsah publikovaný na této stránce je určen pouze osobám starším 18 let.

V naší společnosti dbáme na zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu - více na www.pijsrozumem.cz, a proto uživateli našich stránek mohou být pouze osoby starší 18 let.

Prosíme uveďte Vaš VĚK, děkujeme.